Uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 grudnia 2012 roku
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
nie współpracuje z firmą PPHU "Rubikon".
Konspekt 3 Drukuj Email

20.12.2007r.

 

Konspekt zajęć Klasy Życia

prowadzonych metodą ośrodków pracy

 

Temat ośrodka tygodniowego: Witamy zimę i święta Bożego Narodzenia.

Temat ośrodka dziennego: List do Mikołaja.

 

I.                   Cele dydaktyczne:

·        Zapoznanie uczniów z tradycją związaną z mikołajkami

·        Uczymy się pisać list do świętego Mikołaja

·        Nauka piosenki pt. „Przyjdź do nas, Mikołaju”

·        Zapoznanie uczniów z treścią utworu pt. „Opowiadania o świętym Mikołaju”

·        Tworzenie portretu świętego Mikołaja
 
Cele wychowawcze:

·         Zwrócenie uwagi na pracę w zespole, podczas wykonywania wspólnych zadań

·         Utrwalenie stosowania form grzecznościowych stosowanych w różnych sytuacjach np. proszę, dziękuję, przepraszam itp.

·         Stosowanie miłych słów w relacjach międzyludzkich podczas pisania listów
i nie tylko

·         Wyrabianie w śród uczniów opiekuńczości wobec innych, śpieszenia innym    z pomocą, a także pamiętania o najbliższych oraz samotnych podczas zbliżających się świąt

·         Wyrabianie wśród uczniów odruchu sprawiania radości innym

 

Cele rewalidacyjne:

·        Kształtowanie percepcji wzrokowej

·        Ćwiczenia w mówieniu

·        Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą

II.                Formy pracy:

·         Zespołowa

·         Indywidualna praca dziecka w czasie wykonywania niektórych ćwiczeń samodzielnych pod kierunkiem nauczyciela

III.             Metody pracy:

·         Słowne: rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania

·         Poglądowe: pokaz przedmiotów, ćwiczenia na obrazkach,

·         Ćwiczenia praktyczne: śpiewanie z akompaniamentem perkusyjnym piosenki pt. „Przyjdź do nas, Mikołaju”, drama: Podróż Mikołaja z prezentami, kolorowanie rysunku, przedstawiającego postać Mikołaja, według kodu             i omówienia go, Mikołajki w naszej klasie – obdarowywanie się prezentami

IV.             Pomoce dydaktyczne:

·         Sztućce, talerze, kubki

·         Środki higieny osobistej: szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek, mydło, ręcznik

·         Tablica obecności, kalendarz

·         Instrumenty perkusyjne

·         Kaseta z nagraną piosenką pt. „Przyjdź do nas, Mikołaju”

·         Tekst piosenki pt. „Przyjdź do nas, Mikołaju”

·         Tekst utworu pt. „Opowieść o świętym Mikołaju”

·         Kolorowanka  O świętym Mikołaju

·         Kredki świecowe i ołówkowe

·         Małe prezenciki

 

V.                Przebieg zajęć:

1.      Zajęcia wstępne:

·         Przywitanie

·         Śniadanie

·         Toaleta

·         Sprawdzenie listy obecności

·         Ćwiczenia kalendarzowe

·         Zaciekawienie tematem

2.      Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie:

·         Wypowiedzi uczniów o podarunkach od Mikołaja

·         Czytanie Opowiadania o świętym Mikołaju

·         Omówienie treści przedstawionego tekstu, odpowiedzi na pytania, ustalenie kolejności zdarzeń, ustalenie cech charakterystycznych Mikołaja oraz wyrażanie stosunku do bohatera opowiadania

·         Uzupełnianie zdań wybranymi wyrazami

·         Układanie zdań na temat: Mój wymarzony prezent od Mikołaja

·         Pisanie  listu do świętego Mikołaja

 

3.      Ekspresja:

·         Śpiewanie z akompaniamentem perkusyjnym piosenki pt. „Przyjdź do nas, Mikołaju”

·         Drama: Podróż Mikołaja z prezentami

·         Kolorowanie rysunku, przedstawiającego postać Mikołaja, według kodu     i omówienia go

·         Mikołajki w naszej klasie – obdarowywanie się prezentami

4.      Zajęcia końcowe:

·         Ocena zajęć

·         Porządkowanie sali

·         Obiad

·         Toaleta

·         Pożegnanie z dziećmi

 

 

                                                                                      

                                                                                                 Opracował: