Uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 grudnia 2012 roku
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
nie współpracuje z firmą PPHU "Rubikon".
Konspekt 5 Drukuj Email

Koło dnia 21.09.2007r.

 

 

Konspekt zajęć Klasy Życia

prowadzonych metodą ośrodków pracy

 

 

Temat ośrodka tygodniowego: Nasza szkoła.

Temat ośrodka dziennego: Bezpieczna droga do szkoły.

 

 

 

I.                   Cele dydaktyczne:

·        Zapoznanie uczniów z treścią utworu pt. Lekcja przepisów drogowych

·         Przypomnienie zasad ruchu drogowego

Cele wychowawcze:

·         Zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego

 

Cele rewalidacyjne:

·        Kształtowanie percepcji wzrokowej, ćwiczenia spostrzegawczości

·        Ćwiczenia w mówieniu

·        Ćwiczenia usprawniające motorykę duża i małą

·        Ćwiczenia usprawniające samoobsługę

 

II.                Formy pracy:

·         Zespołowa

·         Indywidualna praca dziecka w czasie wykonywania niektórych ćwiczeń samodzielnych pod kierunkiem nauczyciela

 

III.             Metody pracy:

·         Słowne: przeprowadzanie wywiadów, rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania

·         Poglądowe: wycieczka poglądowa w okolice skrzyżowania dróg, pokaz przedmiotów, ćwiczenia na obrazkach

·         Ćwiczenia praktyczne: zabawa dzieci w wywiad z policjantem, wykonanie sygnalizacji świetlnej, zabawa w bezpieczną drogę do szkoły.

 

 

IV.             Pomoce dydaktyczne:

·         Sztućce, talerze, kubki

·         Środki higieny osobistej: szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek, mydło, ręcznik

·         Tablica obecności, kalendarz

·         Prace plastyczne przedstawiające letnie krajobrazy.

·         Tekst utworu pt. Lekcja przepisów drogowych.

·         Kolorowe kartki, klej, kredki, flamastry, nożyczki itp.

 

V.                Przebieg zajęć:

1.      Zajęcia wstępne:

·         Przywitanie

·         Śniadanie

·         Toaleta

·         Sprawdzenie listy obecności

·         Ćwiczenia kalendarzowe

·         Zaciekawienie tematem

2.      Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie:

·         Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat bezpieczeństwa i kultury w drodze do szkoły. Przypomnienie zasad ruchu drogowego.

·         Opowiadanie wydarzeń na podstawie własnych przeżyć związanych
z niebezpiecznymi zachowaniem się na drodze.

·         Kształtowanie pojęć: na prawo, na lewo, prawa strona, lewa strona.

·         Czytanie tekstu pt. Lekcja przepisów drogowych.

·         Układanie odpowiedzi na pytania związane z tekstem.

·         Pogadanka dotycząca zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego. Układanie ostrzeżeń dla swoich kolegów.

3.      Ekspresja:

·         Wycieczka w okolice skrzyżowania dróg połączona z ćwiczeniami praktycznymi – przechodzeniem po pasach przy zapalonym zielonym świetle z jednoczesnym oglądaniem się, poruszanie się poboczem jezdni oraz określanie miejsc niebezpiecznych. 

·         Zabawa dzieci w reporterów przeprowadzających wywiady z policjantem.

·         Wycinanie kółek czerwonych zielonych i żółtych, przyklejanie ich na planszy z namalowanymi konturami sygnalizacji świetlnej.

·         Zabawa na macie z zaznaczonymi drogami w bezpieczną drogę do szkoły

 

4.      Zajęcia końcowe:

·         Ocena pracy

·         Porządkowanie sali

·         Obiad

·         Toaleta

·         Pożegnanie z dziećmi

 

 

                                                                                     

                                                                                                 Opracował: