Uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 grudnia 2012 roku
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
nie współpracuje z firmą PPHU "Rubikon".
Konspekt 7 Drukuj Email

Koło dnia 04.10.2007r.

 

Konspekt zajęć Klasy Życia

prowadzonych metodą ośrodków pracy

 

 

Temat ośrodka tygodniowego: Powitanie pani Jesieni.

Temat ośrodka dziennego: Owocowe różności.

 

 

I.                   Cele dydaktyczne:

·         Kształtowanie pojęć: ogród, sad, owoce, warzywa

·         Rozpoznawanie warzyw i owoców zapomoga różnych zmysłów

·         Odróżnianie warzyw od owoców

·         Dopasowanie etykiet warzyw i owoców;

 

Cele wychowawcze:

·         Rozumienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

·         Wyrabianie nawyku mycia warzyw i owoców przed spożyciem

·         Uczenie dzieci: jak należy przechowywać warzywa i owoce by się nie psuły

Cele rewalidacyjne:

·        Kształtowanie percepcji wzrokowej, ćwiczenia spostrzegawczości

·        Ćwiczenia w mówieniu

·        Ćwiczenia usprawniające motorykę duża i małą

·        Ćwiczenia usprawniające samoobsługę

II.                Formy pracy:

·         Zespołowa

·         Indywidualna praca dziecka w czasie wykonywania niektórych ćwiczeń samodzielnych pod kierunkiem nauczyciela

III.             Metody pracy:

·         Słowne: rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania

·         Poglądowe: pokaz przedmiotów, ćwiczenia na obrazkach

·         Ćwiczenia praktyczne: prace porządkowe w ogródku szkolnym

 

IV.             Pomoce dydaktyczne:

·         Sztućce, talerze, kubki

·         Środki higieny osobistej: szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek, mydło, ręcznik

·         Tablica obecności, kalendarz

·         Tekst przedstawienia pt. Co z ogrodu, a co z sadu?

·         Kosz z owocami i warzywami

·         Etykiety warzyw i owoców

·         Kartoniki z liczbami

·         Stemple warzyw i owoców

·         Narzędzia pracy (miseczki, nożyki do sałatek, gotowa bita śmietana)

 

V.                Przebieg zajęć:

1.      Zajęcia wstępne:

·         Przywitanie

·         Śniadanie

·         Toaleta

·         Sprawdzenie listy obecności

·         Ćwiczenia kalendarzowe

·         Zaciekawienie tematem

2.      Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie:

·         Teatrzyk wg tekstu I. Salach pt. Co z ogrodu, a co z sadu?

 - rozmowa na temat treści opowiadania; odpowiedzi na proste pytania;

             - odczytanie napisów: owoce, warzywa, sad, ogród;

 

·         Rozmowa kierowana na temat: Znaczenia owoców i warzyw w naszym  

                              życiu

 

·         Zabawa dydaktyczna Zaczarowany worek:

- różnicowanie warzyw i owoców po dotyku;

- dobieranie etykiet;

- segregowanie i wkładanie do dwóch koszyków;

- przeliczanie elementów w zbiorach; odwzorowywanie liczebności za
  pomocą liczmanów;

- porównywanie liczebności zbiorów;

 

·         Samodzielna praca uczniów

                        - stemplowanie przy użyciu gotowych stempli warzyw i owoców

                        - otaczanie szarfą zieloną warzyw, a żółtą owoców;

 

3.      Ekspresja:

·         Wykonanie sałatki owocowej – zwrócenie uwagi na dokładne mycie owoców i warzyw przed spożyciem;

·         Wycieczka poglądowa do magazynu żywności – zwrócenie uwagi w jaki sposób przechowywane są owoce i warzywa by się nie psuły

 

4.      Zajęcia końcowe:

·         Ocena zajęć

·         Porządkowanie sali

·         Obiad

·         Toaleta

·         Pożegnanie z dziećmi

 

 

                                                                                     

                                                                                                 Opracował: